Kazus podatkowy 2(07)2019

Kazus podatkowy 2(07)2019 2019

30,79 PLN + 8% VAT
Dostępność W magazynie
WysyłkaGratis

Szczegóły produktu

Nowości podatkowe
 • 4 Rewolucja w WHT
  5,00 PLN
 • 7 Najnowsze zmiany w cenach transferowych
  ,0 PLN
 • 10 Notional Interest Deduction – wprowadzenie podatkowej preferencji dla finansowania własnego
  5,00 PLN
 • 13 Pakiet wierzytelności – ułatwienia w podatkowym rozliczaniu obrotem wierzytelnościami
  5,00 PLN
 • 14 Nowe regulacje w zakresie przeprowadzania kontroli celno-skarbowej
  5,00 PLN

Najnowsze orzecznictwo
 • 16 Zawyżona stawka podatku VAT na paragonie fiskalnym, a prawo do korekty podatku należnego
  5,00 PLN
 • 18 Ulga prorodzinna – analiza wybranego orzecznictwa sądowego z lat 2018-2019
  5,00 PLN
 • 20 Kiedy organ powinien umorzyć podatek? Interes publiczny jako przesłanka uzyskania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Uwagi na tle wyroku NSA z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2
  5,00 PLN
 • 22 Déjà vu w opodatkowaniu „budowli” podatkiem od nieruchomości – przypadek paneli fotowoltaicznych
  5,00 PLN

Spór podatkowy
 • 24 Rozliczenia wewnątrz konsorcjum na gruncie podatku od towarów i usług
  5,00 PLN
 • 29 Wpływ opodatkowania VAT czynności wniesienia aportu na określenie przychodu
  Arkadiusz Duda doradca podatkowy
  Radosław Żuk doradca podatkowy
  5,00 PLN

Temat numeru
 • 33 Obrót alkoholem etylowym zawartym w wyrobie nieakcyzowym
  5,00 PLN

Analizy podatkowe
 • 39 Informacje o schematach podatkowych – znaczenie objaśnień podatkowych
  5,00 PLN
 • 42 Należyta staranność w podatku u źródła od 2019 r.
  5,00 PLN

Optymalizacja podatkowa

Podatki w branżach
 • 50 Przedstawiciel zależny w świetle aktualizacji Konwencji Modelowej OECD
  5,00 PLN
 • 55 Obrót wyrobami energetycznymi z zerową stawką akcyzy
  5,00 PLN

Podatki w praktyce
 • 58 Wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej zakresu ochrony wynikającej z innej interpretacji – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 935/17
  5,00 PLN

Szanowni Państwo,

To już kolejny numer „Kazusu Podatkowego”, który mamy przyjemność Państwu zaproponować. Pamiętając o naszej misji, którą nie jest popularyzacja teoretycznych rozważań lecz rzeczowe i profesjonalne spojrzenie na aktualne problemy podatkowe, przygotowaliśmy zestaw artykułów będących odzwierciedleniem i prezentacją tego co najbardziej interesujące w podatkach. Tym razem szerzej spojrzeliśmy na zagadnienia związane z podatkiem akcyzowym. Prezentujemy m.in. artykuł, w którym autor skupia się na rozstrzygnięciu konkretnego problemu, związanego z akcyzą. Zaproponowaliśmy Państwu również szersze opracowanie, któremu postanowiliśmy poświęcić naszą okładkę oraz centralną część wydania. Autorem artykułu jest rekomendowany przez dziennik „Rzeczpospolita”, w dziedzinie podatku akcyzowego, doradca podatkowy. To wieloletni praktyk oraz autor obszernego komentarza z tego zakresu. Tym bardziej więc gorąco polecam i zachęcam do lektury obu opracowań.

Ponadto jak zawsze w Kazusie, znalazło się miejsce na spór podatkowy. To nowatorska formuła prezentowania subiektywnych rozstrzygnięć zagadnień podatkowych, które budzą najwięcej kontrowersji. Obecnie nie ma na rynku polskim wydawnictwa, które odważyłoby się prezentować jasno i przejrzyście subiektywne poglądy autorów w danym temacie. Kazus daje taką możliwość w rubryce „spór podatkowy” w której, szczególnie gorąco polecam temat związany z rozliczeniem podatku VAT pomiędzy podmiotami tworzącymi konsorcjum.

W Kazusie nie zabrakło również miejsca na wiecznie aktualny temat związany z cenami transferowymi oraz na pogłębioną analizę zagadnień związanych z kontrowersjami, towarzyszącymi najnowszym zmianom w podatkach. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł, dotyczący wprowadzenia do podatków dochodowych, instytucji należytej staranności. Temat ten jest analizowany na przykładzie regulacji dotyczących podatku u źródła. Ponadto jak zwykle przejrzeliśmy najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz nowości w sprawach podatkowych. Poruszamy szereg innych ciekawych zagadnień.

Gorąco zachęcam do lektury.

Arkadiusz Duda

Redaktor Naczelny

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Kazus Podatkowy
Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności