Kazus Podatkowy 1(18)2021

Kazus Podatkowy 1(18)2021 2021

38,43 PLN + 8% VAT
Dostępność W magazynie
WysyłkaGratis

Szczegóły produktu

Nowości podatkowe
 • 4 Zmiany w WHT w 2021 r.
  5,00 PLN
 • 6 Konwencja MLI – istotne zmiany w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania już obowiązują
  5,00 PLN

Najnowsze orzecznictwo
 • 8 Istotne ograniczenia po stronie organów skarbowych w zakresie dopuszczalności zbierania dowodów
  5,00 PLN

Spór podatkowy

Temat numeru

Analizy podatkowe
 • 20 Dlaczego nie można pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony z tzw. „pustych faktur”?
  Joanna Przyjemska certyfikowana księgowa
  5,00 PLN
 • 22 Spółka cicha – formą przeciwdziałania podmiotowości podatkowej spółek komandytowych
  5,00 PLN
 • 25 Konsekwencje podatkowe Brexitu
  ,0 PLN
 • 29 Projektowane zmiany w imporcie towarów
  5,00 PLN
 • 34 Czy to się opłaca? Estoński CIT
  ,0 PLN

Ceny transferowe
 • 37 Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących cen transferowych w 2021 r.
  5,00 PLN
 • 41 Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe – ogólny zarys
  5,00 PLN
 • 44 Analiza danych porównawczych – wyzwanie roku 2021
  5,00 PLN

KKS/Egzekucja
 • 47 Nowe zasady określania i zarządzania kosztami egzekucji administracyjnej
  5,00 PLN

Podatki w branżach
 • 55 Opodatkowanie myjni samochodowych
  5,00 PLN
 • 58 Zapłata przez pracodawcę składek ZUS za pracownika
  5,00 PLN

Szanowni Państwo,

Myślą przewodnią kolejnego numeru „Kazusu Podatkowego” są ceny transferowe. Dlatego tej tematyce poświęcamy aż cztery artykuły, w tym temat numeru – korekty cen transferowych. To stosunkowa nowa instytucja, która, jak na razie, doczekała się tylko projektu objaśnień. Niemniej jednak budzi zainteresowanie i szereg emocji, gdyż zakłada wsteczną korektę cen transferowych w przypadku m.in. istotnych zmian okoliczności badanej transakcji. Ponieważ tego typu korektę należy wykazać w deklaracji CIT-8 do lektury artykułu zachęcam szczególnie tych z Państwa, którzy stają obecnie przed tym wyzwaniem.
Piszemy również o zmianach przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku, nowych wytycznych OECD dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe oraz zasadach sporządzania analiz porównawczych w roku 2021. Mamy wielką nadzieję, że cyklem prezentowanych artykułów usatysfakcjonujemy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
To oczywiście nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Jak zwykle analizujemy najnowsze orzecznictwo oraz prezentujemy nowości podatkowe, gdzie tym razem zajęliśmy się WHT oraz konwencją MLI. Bardzo ciekawy artykuł dotyczący tzw. spółek cichych polecam szczególnie tym z Państwa, którzy po ostatniej zmianie przepisów stają przed alternatywą spółki komandytowej.
Nie zabraknie też sporu podatkowego, czyli naszej stałej rubryki, gdzie podatek VAT i korekty in minus.
Pod dyskusję poddajemy zagadnienie: czy SLIM VAT to faktyczne ułatwienie dla podatnika, czy nowy obowiązek tworzenia dodatkowej dokumentacji handlowej dla celów podatkowych?
Analizy podatkowe to miejsce w Kazusie, gdzie poruszamy wiele różnych tematów i zagadnień podatkowych.
Nie inaczej stało się i tym razem. Od zmian w imporcie towarów, poprzez Brexit, podatek estoński i puste faktury poprowadzą Państwa nasi autorzy. Nie zabraknie miejsca dla podatków i opłat lokalnych oraz innych zagadnień poruszanych w bardzo interesujących i ciekawych artykułach, do lektury których Państwa serdecznie zachęcam.

Arkadiusz Duda,
Redaktor Naczelny

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Kazus Podatkowy

Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności