Kazus Podatkowy 3(20)2021

Kazus Podatkowy 3(20)2021 2021

38,43 PLN + 8% VAT
Dostępność W magazynie
WysyłkaGratis

Szczegóły produktu

Nowości podatkowe

Najnowsze orzecznictwo
 • 6 Wymiana udziałów w CIT i PIT – korzystna dla podatników interpretacja ogólna
  5,00 PLN
 • 9 Uchwała siedmiu sędziów NSA z 24 maja 2021 r., sygn. akt I FPS 1/21
  ,0 PLN

Spór podatkowy

Temat numeru
 • 17 Ulgi na innowacyjność w Polskim Ładzie
  ,0 PLN

Analizy podatkowe
 • 20 Wykładnia prawa podatkowego – zagadnienia ogólne
  5,00 PLN
 • 23 Korekta rozliczeń w odwrotnym obciążeniu za lata 2017-2019 na podstawie wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie sygn. akt C 895/19?
  5,00 PLN
 • 26 Likwidacja sp. z o.o. – czy konfuzja wywołuje skutki podatkowe?
  5,00 PLN
 • 29 Azyle podatkowe źródłem problemów podatników
  5,00 PLN
 • 31 Straty w towarze i kontrowersje związane z ujęciem ich w PKPiR
  5,00 PLN

Ceny transferowe
 • 34 Korekta cen transferowych w świetle (ostatecznych) objaśnień Ministerstwa Finansów
  5,00 PLN
 • 37 Analiza cen transferowych w dobie COVID-19 – źródła danych porównawczych
  5,00 PLN

Optymalizacja podatkowa
 • 41 Zmiana stawek amortyzacji podatkowej – praktyczne zastosowanie
  5,00 PLN

KKS/Egzekucja

Podatki lokalne
 • 50 Trwałe związanie z gruntem i posiadanie fundamentu jako elementy definicji budynku na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  5,00 PLN

Podatki w branżach
 • 54 Ulga B+R: kontrowersje wokół uwzględniania wynagrodzeń za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
  5,00 PLN

Procedura
 • 56 Co decyduje o skuteczności zawiadomienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT?
  5,00 PLN

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Kazusu Podatkowego”. Przygotowaliśmy szereg bardzo ciekawych artykułów, które uwzględniają nowości podatkowe, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Profesora Bogumiła Brzezińskiego, rozpoczynający cykl publikacji dotyczących wykładni prawa podatkowego. To zagadnienie, które stanowi podstawę pracy każdej osoby stosującej prawo podatkowe, wydaje się być nieco zapomniane i zaniedbane. W natłoku kolejnych zmian podatkowych zapominamy o sztuce czytania przepisów prawa, która powinna być dla nas elementarzem pracy zawodowej. Dlatego już teraz postaramy się ten błąd naprawić, zaczynając od artykułu poświęconego zagadnieniom ogólnym wykładni.
Tematem numeru uczyniliśmy artykuł poświecony ulgom inwestycyjnym w tzw. Polskim Ładzie. Ze względu na brak projektów ustawy jest za wcześnie, aby szczegółowo analizować zmiany podatkowe, które zostaną wprowadzone w ramach tego pakietu. Niemniej jednak staramy się Państwu już teraz sygnalizować to, czego możemy oczekiwać i spodziewać się w najbliższych miesiącach na ścieżkach legislacyjnych. Artykuł wskazuje na projektowane zmiany w zakresie ulg inwestycyjnych, sposób ich stosowania oraz katalog nowych rozwiązań w tym zakresie. Bardzo ciekawy tekst, do którego lektury bardzo zachęcam. Nasi autorzy nie zapomnieli oczywiście o kluczowych uchwałach i wyrokach jakie zapadły w ostatnim czasie w sprawach podatkowych. Możecie Państwo między innymi przeczytać o uchwale składu 7 sędziów NSA w sprawie instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w sprawach podatkowych. Analizujemy także możliwości stosowania wyroku TS UE dotyczącego WNT do rozliczeń podatku VAT w ramach krajowego odwrotnego obciążenia. Tym ostatnim tematem szczególnie zainteresowana będzie branża budowlana, gdyż otwiera się przed nią szansa zwrotu nienależnie zapłaconego podatku VAT. Jak zwykle silną reprezentację na łamach „Kazusu” mają ceny transferowe. Analizujemy zagadnienie w obliczu ostatnich objaśnień podatkowych w sprawie korekt cen transferowych oraz konsekwencji COVID-19 na problematykę związaną z przygotowaniem dokumentacji podatkowej. Dodatkowo prezentujemy również bardzo ciekawą analizę ostatnich zmian z punktu widzenia powiązań cen transferowych z rajami podatkowymi. Ponadto proponujemy Państwu wiele ciekawych artykułów m.in. dotyczących problematyki trwałego związku z gruntem dla celów podatku od nieruchomości, skutków podatkowych konfuzji należności, kontrowersji związanych ze stosowaniem ulgi badawczo-rozwojowej, czynnego żalu, zmian w egzekucji administracyjnej oraz wielu innych zagadnień z zakresu prawa podatkowego. Wszystkie artykuły pisane są z myślą o praktykach oraz reprezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny. Dlatego nie waham się je Państwu polecić oraz z całą odpowiedzialnością zachęcam do ich lektury.

Arkadiusz Duda,
Redaktor Naczelny

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Kazus Podatkowy

Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności