Kazus Podatkowy 5(22)2021

Kazus Podatkowy 5(22)2021 2021

Analiza kontrowersyjnych problemów, aktualna wiedza w zakresie bieżących zagadnień podatkowych, a wszystko prezentowane przez najlepszych autorów - praktyków i w zwięzłej formie.

38,43 PLN + 8% VAT
Dostępność W magazynie
WysyłkaGratis

Szczegóły produktu

Nowości podatkowe
 • 4 Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
  5,00 PLN
 • 7 Polski reżim podatkowy dla spółek holdingowych
  5,00 PLN
 • 10 Minimalny CIT od 2022 r.
  5,00 PLN
 • 14 Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) na kontrolowanym – zmiany wprowadzone przez Polski Ład od 1 stycznia 2022 r.
  5,00 PLN
 • 17 Polski Ład – zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od 1 stycznia 2022 r.
  17,00 PLN
 • 19 Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęte w ramach tzw. Polskiego Ładu
  5,00 PLN
 • 22 Krajowy System e-Faktur już od 2022 roku
  5,00 PLN

Najnowsze orzecznictwo

Temat numeru
 • 28 Efektywne opodatkowanie działalności gospodarczej w 2022 r.
  5,00 PLN

Analizy podatkowe
 • 32 Odpowiedzialność byłego członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki
  Joanna Przyjemska certyfikowana księgowa
  5,00 PLN

Ceny transferowe

Podatki lokalne
 • 40 Kiedy budynek jest budowlą? Czy budowla może być budynkiem? – kolejne nieprecyzyjnie wyjaśnione niejasności w podatku od nieruchomości
  5,00 PLN

Podatki w branżach
 • 42 Ulga B+R – transformacja od niewielkiego odliczenia w PIT/CIT do jednej z ciekawszych preferencji podatkowych
  5,00 PLN
 • 48 Polski Ład wyzwaniem dla branży IT: najważniejsze zmiany podatkowe i możliwości optymalizacji
  5,00 PLN
 • 51 Bony podarunkowe i karty przedpłacone, a konsekwencje w podatku dochodowym
  5,00 PLN
 • 54 Stawki VAT w transporcie kołowym
  5,00 PLN
 • 57 Spółka nieruchomościowa, czyli kto i kiedy płaci podatek
  5,00 PLN

Szanowni Państwo,

Koniec roku to zawsze bardzo intensywny okres dla osób zajmujących się podatkami. Zawdzięczamy to ustawodawcy, który dba o to, aby nowy rok budził nas w nowej rzeczywistości podatkowej. Nie inaczej stało się i tym razem, z tą jednak różnicą, iż takich zmian podatkowych nie widzieliśmy już bardzo dawno. Bohaterem kolejnego wydania „Kazusu Podatkowego” jest oczywiście Polski Ład. Pakiet zmian w przepisach, który budzi skrajne emocje i rozbieżne oceny. Nie jest jednak naszym celem ani ambicją kształtować czyjekolwiek gusty. Skupiamy się na przepisach podatkowych, które analizujemy dla Państwa oraz ubieramy je w przyjazne dla czytelnika artykuły. Świadomi ogromu zmian podatkowych, jakie wiążą się z Polskim Ładem, postanowiliśmy skupić się na analizie konkretnych zagadnień podatkowych, które Polski Ład zmienia lub wprowadza do porządku prawnego.
Dlatego w sposób znaczący rozbudowaliśmy naszą stałą rubrykę, poświęconą nowościom podatkowym oraz wyjątkowo zrezygnowaliśmy tym razem ze sporu podatkowego. Publikujemy szereg bardzo interesujących artykułów opisujących wprowadzane zmiany. Zaczynamy od podatku u źródła i długo zapowiadanej
nowelizacji „odwieszającej” stosowanie mechanizmu pay and refund. Piszemy również o nowych instytucjach, które pojawiają się w 2022 roku, takich jak reżim holdingowy czy podatek minimalny od spółek przynoszących straty. Analizujemy także zmiany w CFC, cenach transferowych, w podatku PIT, w tym jego zryczałtowanych formach oraz szereg innych zagadnień, których dotyka Polski Ład.
Niewątpliwe problemem dla wielu z nas będą nowe zasady poboru składki zdrowotnej. Wielu również zastanawia się, w związku z tym, nad zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jako temat numeru proponujemy Państwu artykuł pod tytułem „Efektywne opodat-
kowanie działalności gospodarczej w roku 2022”. Autor dokonuje wnikliwej analizy porównawczej dostępnych modeli prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia ich efektywności podatkowej. W sposób szczególny polecam tę publikację, gdyż jest to unikalny przewodnik po nowej rzeczywistości z którą przyjdzie nam się zderzyć.
Mimo dominującego w „Kazusie” charakteru Polskiego Ładu, nie zapomnieliśmy również o innych zagadnieniach. Wybraliśmy dla Państwa bardzo interesujące wyroki WSA w Warszawie. Przygotowaliśmy kilka wyjątkowych artykułów dotyczących zagadnień branżowych oraz kilka bardzo ciekawych tekstów prezentowanych w innych częściach „Kazusu”. Do lektury ich wszystkich bardzo gorąco Państwa zachęcam.

Arkadiusz Duda,
Redaktor Naczelny

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Kazus Podatkowy

Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności