Kazus Podatkowy 1(12)2020

Kazus Podatkowy 1(12)2020 2020

38,43 PLN + 8% VAT
Dostępność W magazynie
WysyłkaGratis

Szczegóły produktu

Nowości podatkowe
 • 4 Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – stan prawny od 1 stycznia 2020 r.
  5,00 PLN

Spór podatkowy
 • 7 Opodatkowanie tablic reklamowych – kto powinien zapłacić podatek od nieruchomości?
  Arkadiusz Duda doradca podatkowy
  5,00 PLN
 • 11 Czy można dzielić faktury na mniejsze kwoty aby uniknąć obowiązkowego split payment?
  Joanna Przyjemska certyfikowana księgowa
  5,00 PLN

Temat numeru
 • 14 Objaśnienia podatkowe na gruncie Ordynacji podatkowej
  ,0 PLN

Prawo Karne Skarbowe
 • 18 Problem instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych celem zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
  5,00 PLN

Analizy podatkowe
 • 21 Utracona kaucja jako koszt uzyskania przychodów
  5,00 PLN
 • 24 Ustalanie wartości rzeczy lub praw majątkowych – stan obecny i kierunki zmian w nowej ordynacji podatkowej
  5,00 PLN
 • 28 Koszty usług limitowanych na podstawie art. 15e ustawy o CIT w kontekście tzw. „działalności mieszanej”
  5,00 PLN
 • 30 Czy odbiorca płatności powinien posiadać substancję gospodarczą aby być uznanym za rzeczywistego właściciela?
  5,00 PLN
 • 33 Korekta dochodu podatkowego w związku z zatorami płatniczymi
  5,00 PLN
 • 36 Niektóre konsekwencje zmiany zasad zaliczania wpłat na poczet podatków i opłat pobieranych przez gminne organy podatkowe
  5,00 PLN
 • 39 Instrumenty hybrydowe – wybrane aspekty podatkowe
  5,00 PLN

Ceny transferowe
 • 41 Czy moment zawarcia pożyczki może wpłynąć na możliwość zastosowania nowych przepisów o cenach transferowych?
  5,00 PLN

Podatki lokalne
 • 43 Wyznaczenie zakresu pojęcia posiadacza gruntu jako przesłanki nałożenia podatku od nieruchomości w świetle najnowszej uchwały NSA z 9 grudnia 2019 r., II FPS 3/19
  5,00 PLN
 • 47 Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo powstałych budynków i budowli
  5,00 PLN

Podatki w branżach
 • 50 Niemieckie emerytury a transgraniczna nić Ariadny – kilka słów o kompleksowości opodatkowania transgranicznych świadczeń
  5,00 PLN
 • 52 Obowiązek podatkowy w odniesieniu do uiszczonych przez nabywców lokali kwot zapłat zaliczek
  5,00 PLN
 • 55 O konieczności wzmocnienia ochrony podatnika – kredytobiorcy tzw. kredytu frankowego
  5,00 PLN

Procedura
 • 58 Wyjątek od zasady prawomocności i powagi rzeczy osądzonej – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FPS 1/19
  5,00 PLN

Szanowni Państwo,

Tradycją jest, iż pierwszy numer wydany w nowym roku, w znacznej mierze poświęcamy nowym regulacjom podatkowym. Tak stało się również i tym razem. Dla przykładu, z wprowadzeniem obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, wiąże się zagadnienie analizowane  w ramach jednego z sporów podatkowych. Nie pozostawiamy bez komentarza również nowej, na gruncie przepisów o podatkach dochodowych, tzw. ulgi na złe długi. Ważną zaletą tych tekstów jest fakt, iż analizy nowych przepisów przeprowadzone zostały po kilku miesiącach ich obowiązywania. Dzięki temu pozbawione są błędów oraz ślepych tropów, którymi dotknięte są zazwyczaj oceny nowych regulacji, dokonywane jeszcze na etapie projektów ustaw.  Zmiany w przepisach to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zauważając coraz bardziej powszechną praktykę posługiwania się przez Ministra Finansów instytucją objaśnień podatkowych, postanowiliśmy Państwu przypomnieć tę instytucję. Jakie są jej zalety i wady oraz co daje podatnikowi zastosowanie się do objaśnień podatkowych? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w temacie numeru bieżącego wydania. Ponadto, na warsztat bierzemy również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych. Drugi ze sporów podatkowych poświęcony został przełomowemu wyrokowi NSA w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości tablic reklamowych. Polemikę podejmują autorzy, co do skutków i konsekwencji tego wyroku oraz szans na ewentualną zmianę linii orzeczniczej NSA w tym zakresie. Oczywiście „Kazus Podatkowy” wypełniony został również interesującymi artykułami, poruszającymi zagadnienia trudne i jak do tej pory nierozstrzygnięte. Na przykład kwestia obowiązku identyfikacji substancji gospodarczej przez rzeczywistego właściciela dla celów podatku u źródła lub analiza instrumentów hybrydowych i konsekwencji ich stosowania na gruncie prawa podatkowego.  Poza tym proponujemy Państwu szereg innych, bardzo interesujących artykułów, których autorami są wybitni przedstawicie doktryny prawa podatkowego, nauczyciele akademiccy, sędziowie sądów administracyjnych, przedstawiciele organów podatkowych oraz doradcy podatkowi, którzy przepisy podatkowe stosują w praktyce na co dzień.

Gorąco zachęcam do lektury.

Arkadiusz Duda

Redaktor Naczelny

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Kazus Podatkowy
Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności