Kazus Podatkowy 2(13)2020

Kazus Podatkowy 2(13)2020 2020

38,43 PLN + 8% VAT
Dostępność W magazynie
WysyłkaGratis

Szczegóły produktu

Nowości podatkowe
 • 4 Tarcza antykryzysowa - zmiany w PIT i CIT
  5,00 PLN
 • 7 Z tarczą czy na tarczy?
  ,0 PLN
 • 10 Czy tarcza antykryzysowa pomoże czy przysporzy jeszcze więcej kłopotów najemcom i wynajmującym?
  5,00 PLN
 • 12 Odliczenie VAT od wydatków na akcje CSR związane z walką z COVID-19
  5,00 PLN
 • 14 Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19
  5,00 PLN
 • 17 Przesunięcie terminów podatkowych w kontekście COVID-19
  5,00 PLN
 • 20 Uznaniowość decyzji w dobie COVID-19
  ,0 PLN
 • 22 Negatywne ekonomiczne skutki COVID-19
  5,00 PLN

Najnowsze orzecznictwo
 • 25 „Refakturowanie” opodatkowane jest również wtedy, gdy działamy nieodpłatnie – wnioski z wyroku TSUE w sprawie Amărăşti Land Investment z 19 grudnia 2019 r.
  5,00 PLN

Spór podatkowy

Temat numeru
 • 40 Ulgi w spłacie podatków w czasach zarazy
  ,0 PLN

Analizy podatkowe
 • 45 Obowiązki związane z MDR przy wypłacie dywidendy
  5,00 PLN
 • 48 Dopuszczalność dzielenia faktur w celu uniknięcia obowiązku zapłaty w trybie mechanizmu podzielonej płatności
  5,00 PLN
 • 50 Kaucja jako koszt uzyskania przychodów
  5,00 PLN
 • 52 Likwidacja działalności gospodarczej przez podatnika VAT
  5,00 PLN

KKS/Egzekucja
 • 54 Egzekucja administracyjna i postępowanie administracyjne w specustawach
  5,00 PLN

Podatki w branżach
 • 58 IP Box u programisty na samozatrudnieniu
  5,00 PLN

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer „Kazusu Podatkowego”. Ponieważ naszą misją jest wsparcie praktyków na co dzień stosujących przepisy prawa podatkowego, nie mogło zabraknąć i tym razem tematu najbardziej aktualnego w danej chwili. To oczywiście tarcza antykryzysowa, którą rząd próbuje zminimalizować negatywne skutki gospodarcze pandemii wywołanej wirusem COVID-19. W bieżącym wydaniu Kazusu skupiamy się na regulacjach podatkowych, nie ograniczając się jedynie do zmian w tym obszarze. Dodatkowo poruszamy m.in. problemy najemców i wynajmujących lokale oraz wskazujemy jak skutecznie złożyć wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Przede wszystkim jednak poddajemy gruntownej analizie konkretne rozwiązania podatkowe, opisując poszczególne zagadnienia w odrębnych artykułach. Tematem wydania jest artykuł prof. Leonarda Etela podsumowujący charakter wprowadzonych ustawą COVID-19 ulg i zwolnień podatkowych. Profesor wskazuje na szereg wątpliwości, które pojawiają się w praktycznym stosowaniu ulg i zwolnień, podając jednocześnie sposoby ich rozwiązania. Zwraca również uwagę na instytucje prawa podatkowego, które w czasach kryzysu powinny być szerzej stosowane a które zostały pominięte w regulacjach tarczy. „Kazus Podatkowy” w znacznej mierze poświęcony jest również niejasnym kryteriom, którymi posługują się przepisy ustawy COVID-19 i od których spełnienia uzależniają przyznanie ulgi podatkowej. W swoich artykułach dr Jolanta Gorąca-Paczuska oraz dr Tomasz Nowak, poddają analizie pojęcia nieostre takie jak: negatywne skutki ekonomiczne COVID-19, wskazując jednocześnie jak je należy rozumieć oraz kiedy można uznać, że zostały spełnione. Oczywiście jak zwykle nasi autorzy skomentowali najciekawsze orzeczenia sądów administracyjnych, które mogą mieć znaczenie dla rozwiązywania problemów podatkowych. Zgodnie z tradycją w dziale „spór podatkowy” analizujemy najtrudniejsze zagadnienia podatkowe, które ciągle wywołują spory i kontrowersje. Tym razem w zakresie podatku VAT, autorzy podejmują temat prezentacji w nowym pliku JPK transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Pamiętajmy, że będzie to miało szczególne znaczenie w obliczu możliwości nakładania na podatników kar w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK VAT. Natomiast w obszarze podatku od nieruchomości, poruszana jest odwiecznie żywa problematyka trwałego związku z gruntem w kontekście najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Wszystkie artykuły jak zwykle interesujące i jak zwykle gorąco przeze mnie polecane.

Życzę miłej lektury

Arkadiusz Duda,
Redaktor Naczelny

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Kazus Podatkowy
Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności