Do zawarcia umowy leasingu dochodzi w momencie złożenia zamówienia

W ocenie sądu do zawarcia umowy leasingu (stosunku leasingu) dochodzi w momencie złożenia zamówienia. Zamówienie określa m.in. termin oddania samochodu do użytkowania, specyfikację samochodu (co do marki, modelu, wyposażenia), okres trwania umowy użytkowania, miesięczne opłaty. Złożenie zamówienia przez skarżącą (i jego przyjęcie przez dostawcę) oznacza, że strony zobowiązują się – jak wymaga tego art. 17a u.p.d.o.p. - dostawca w terminie określonym co do miesiąca zobowiązuje się do oddania do używania i pobierania pożytków na czas określony zdefiniowanego co do marki, modelu, wyposażenia samochodu, skarżący zaś do zapłaty z tego tytułu co miesiąc określonej opłaty przez ten czas. Okoliczność potwierdzenia (nie ustalenia, nie modyfikacji, a potwierdzenia) w odrębnym dokumencie jakim jest indywidualna umowa użytkowania samochodu, zawartych wcześniej ustaleń, nie kreuje nowego stosunku leasingu. Ten stosunek powstał w momencie złożenia i przyjęcia zamówienia, na mocy którego dostawca dostarcza samochody. Zawarcie umowy stanowiącej zamówienie nie oznacza jedynie, że dostawca dokona jedynie okazania egzemplarza samochodu, gdzie po okazaniu samochodu strony zdecydują się (lub nie) na zawarcie umowy właściwej umowy leasingu, na mocy której Skarżąca otrzyma samochody do użytkowania w zamian za opłaty. Samo zlecenie obejmuje zarówno dostarczenie samochodu jak i jego oddanie do użytkowania w zamian za opłaty, czyli samo w sobie stanowi taką umowę.

Banner

Ustawodawca w art. 17a pkt 1 u.p.d.o.f. wprowadził bardzo szeroką definicję umowy leasingu – obejmując nią umowę nazwaną w kodeksie jak również każdą inną umowę spełniającą określone warunki. Na mocy kodeksowej definicji umowy leasingu finansujący zobowiązuje się nabyć i oddać do używania lub używania i pobierania pożytków określoną rzecz (tutaj samochód). W tym kontekście sąd zgadza się z argumentem skarżącej, że "umowa leasingu jest umową wieloetapową, w ramach której finansujący zobowiązuje się najpierw, w zakresie swego przedsiębiorstwa, nabyć określoną w tej umowie rzecz, która będzie przedmiotem leasingu, a następnie oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony". Powyższej kwalifikacji nie sprzeciwia się okoliczność, że przekazanie skarżącej samochodu następuje na podstawie indywidualnej umowy użytkowania samochodu. Sąd zgadza się, że tego rodzaju dokument (jedynie potwierdzający wcześniejsze zobowiązania), może stanowi swoisty protokół przekazania i jako taki stanowić element wykonywania umowy (stosunku) leasing, a nie składający się na jej zawierania (czy też modyfikowanie). Powyższe wynika z sygnalizowanego charakteru leasingu jako umowy wieloetapowej.

Skoro do zawarcia przez skarżącą umów leasingu samochodów osobowych dochodzi wskutek zawarcia przez skarżącą z dostawcami umów stanowiących zamówienia, a zważywszy na to, że umowy te zostały zawarte przed skarżąca przed dniem 31 grudnia 2018 r., jest ona uprawniona zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy zmieniającej do rozliczenia tych umów na zasadach przewidzianych w u.p.d.o.p. na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020r., sygn. akt III SA/Wa 1518/19

Mniej niż najtańszy mandat skarbowy!

Kazus pomaga w zmaganiach z organami skarbowymi. Autorzy śledząc orzeczenia sądów administracyjnych, interpretacje Ministerstwa Finansów oraz organów skarbowych, piszą o ich jurysdykcjach w przystępny sposób. 

Czytaj także

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności