Koszty uzyskania przychodu: wydatki z tytułu kar umownych

Dopuszczalność ujęcia w kosztach uzyskania przychodu spółki wydatków poniesionych z tytułu kar umownych wypłacanych w związku z umowami o współpracę z innych powodów niż odstąpienia od tych umów.

W ocenie NSA, sam związek zapłaty kary umownej z niewykonaniem zobowiązań wynikających z umów o współpracy, nawet gdy zapłata umożliwiła dalszą współpracę podmiotów nie oznacza jeszcze spełnienia przesłanki zabezpieczenia źródła przychodów, a co za tym idzie zasadności kwalifikacji wydatku z tego tytułu jako kosztu uzyskania przychodu. Należy wyraźnie wyłączyć możliwość powiązania wydatków poniesionych na wypłatę kar umownych związanych z niewykonaniem zobowiązań z przychodami osiągniętymi w przyszłości albo z zachowaniem lub zabezpieczeń źródła przychodów, bowiem zapłata kary umownej po pierwsze wynikła z okoliczności zawinionych przez skarżącą, a po drugie nie nastąpiła w jednym z w/w celów, lecz przede wszystkim w celu uniknięcia przez spółkę niekorzystnych konsekwencji, tj. zapobieżenia powstania potencjalnych strat, jak i rozwiązania umów łączących strony.

Sentencja: oddalono skargę kasacyjną podatnika

Tezy orzeczenia NSA z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. II FSK 2769/18

Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E498113AE5

Banner

Mniej niż najtańszy mandat skarbowy!

Kazus pomaga w zmaganiach z organami skarbowymi. Autorzy śledząc orzeczenia sądów administracyjnych, interpretacje Ministerstwa Finansów oraz organów skarbowych, piszą o ich jurysdykcjach w przystępny sposób. 

Czytaj także

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności